बहुगुणी शेवगा

शेवग्याच्या गोड शेंगांची चव आपल्या सर्वांना माहितच आहे. Moringa oleifera असं शास्त्रीय नाव असलेला हा शेवगा मॉरिंगेशिए कुळामधील मॉरिंगा ह्या प्रजातीमध्ये सर्वात मोठ्या प्रमाणावर आढळणारी वनस्पती म्हणून ओळखला जातो. त्याच प्रजातीमधील बहावा हा ह्या शेवग्याचा भाऊ. ढोलावर नाद काढणाऱ्या टिपरीसारख्या लांबलचक आकारामुळेच सर्वसाधारण इंग्रजीमध्ये शेवग्याच्या शेंगांना म्हणतात Drumstick (ड्रमस्टिक) आणि झाडाला म्हणतात, Drumstick Tree (ड्रमस्टिक ट्री). किती सोपं ना!